Meer toeristische samenwerking en verbindingen met ondernemers?

Lokale overheden komen steeds meer op eigen benen te staan en krijgen taakstellende budgetten van het Rijk. Dat betekent een noodzaak tot meer samenwerking met andere organisaties en bedrijven op lokaal en regionaal niveau. Alleen op die manier kunnen gemeenten hun verantwoordelijkheden adequaat invullen en hun taken goed uitvoeren.

Hoe kunt u binnen wet- en regelgeving toch ondernemers tegemoet komen en hen helpen hun bedrijf te optimaliseren? Hoe bevordert u lokale samenwerking met verschillende partijen onderling? En hoe maakt u uw regio aantrekkelijk voor externe investeerders en ontstaat er een klimaat waar ondernemers volop kansen krijgen om te floreren? Wij helpen u graag met onze overheidsdiensten en zijn de schakel tussen overheid, ondernemer en andere stakeholders.

Publiek-private samenwerking (PPS)

De samenwerkingsvorm tussen de overheid en een of meer private ondernemingen is een beproefd succes dat steeds meer navolging krijgt in recreatie en toerisme. Een attractiepark dat een nieuw overdekt indoor waterpretpark bouwt met een doelgroepenbad. Een camping die tennisbanen in onderhoud en exploitatie neemt om tevens voor haar eigen gasten gedurende vakantieperiodes volop tennisplezier te bieden. Maar ook de realisatie van een klimbos op gemeentelijk grondgebied met een gezamenlijk onderwijsplan ten behoeve van lichamelijke opvoeding. Wilt u onderzoek naar de haalbaarheid van een publiek-private samenwerking (PPS)?

Gebiedsontwikkeling

Of het nu gaat om een bezoekerscentrum, museum, leisure boulevard of de verkoop van recreatief onroerend goed; in alle gevallen zal er een uitgebreid onderzoek naar de wenselijkheid en de (commerciële) haalbaarheid gedaan moeten worden. In toenemende mate wordt belang gehecht aan het onderscheidend vermogen en daarmee samenhangend de aanpak van de marketing en sales. Indien niet aan alle onderzoeksvoorwaarden wordt voldaan, is in de markt met verbreding en het grote aanbod nog meer dan voorheen een afbreukrisico aanwezig. Als er geen behoefte is, men heeft geen specifieke doelgroep voor ogen of men weet niet waar bezoekers vandaan komen, dan zijn plannen gedoemd te mislukken. Bent u op zoek naar een professionele check of een second opinion?

Inspirator & verbindelaar

Het zijn vaak ondernemers, organisaties of samenwerkingsverbanden die te hoop lopen tegen het instituut van de lokale en provinciale overheid. Het gaat er meestal om dat de beide agenda’s niet op elkaar zijn afgestemd en dat er sprake is van verschillende interpretaties of snelheden waarmee ontwikkelingen al dan niet plaatsvinden. In veel gevallen helpt het om in situaties die spaak dreigen te lopen een onafhankelijke en externe partij in te schakelen die als regievoerder het geheel van nieuwe impulsen kan voorzien. Deze rol van inspirator en verbindelaar kan uitstekend door Pleisureworld worden vertolkt.

Van toeristische beleidsnotitie tot toeristenbelasting

De toeristische sector heeft baat bij een lokale overheid die weet wat er speelt in de markt. Het liefst heeft diezelfde lokale overheid de nodige kennis en ervaring in huis van de alsmaar veranderende markt van vrijetijd. Wij vragen ons af of de Nederlandse gemeenten zich bewust zijn van het maatschappelijk belang van recreatie en toerisme. Ondernemers willen een transparante overheid en het liefst geen dubbeltje te veel betalen. Wij kunnen laten zien dat je door samenwerking van een dubbeltje een kwartje kunt maken. Wilt u als gemeente ook een toeristische beleidsnotitie of een protocol toeristenbelasting?

Enkele referenties

Gemeente Apeldoorn, Zwolle, Purmerend, Zaanstad, Doetinchem, Twenterand, SRO Amersfoort, ACCRES Apeldoorn, Kinderparadijs Malkenschoten, Zwembad Malkander, Gemeente Veere, Borsele, Uden, Spurd Purmerend en gemeente Lelystad.

logo jora vision

“China is het land waar het nu gebeurt! De China Inspiratiedag was voor ons een unieke kans om onze waanzinnige projecten te presenteren.”

— Jan Maarten de Raad (JoraVision)

Meer over Overheidsdiensten?

Lees dan onze artikelen over toeristenbelasting en gebiedsontwikkeling.

Op zoek naar meer toeristische samenwerking?

Laat onderstaand uw gegevens achter en wij nemen contact met u op!