Er dient zich een nieuwe markt aan binnen de verblijfsrecreatie. Door de vergrijzing en de effecten van bevolkingskrimp in bepaalde provincies ontstaan er kansen voor nieuwe economische activiteiten. De komende jaren zal de toeristenstroom uit de seniorenmarkt toenemen. Steeds vaker zijn dat mensen met beperkingen, maar die willen wel allemaal vakantie vieren of een leuk…

Kansen voor krimpgebieden! De alarmfase is aangebroken voor vele campings, kampeerboeren of chaletparken. Er dreigt een afvlakking in de toename van bungalowvakanties. En voor recreatieondernemers in de noordelijke en oostelijke provincies is het op dit moment ‘alle hens aan dek’. Het heeft te maken met de ligging van de recreatiebedrijven en de afnemende interesse in…

© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us:          
Pleisureworld

Pleisureworld