apenheul

Apenheul is pionier sinds 1971. Midden in de Veluwse bossen lopen mensen gewoon vrij rond tussen de apen. Apenheul is een stichting met als belangrijkste doel liefde voor de natuur te bevorderen. Pleisureworld Magazine ging in gesprek met directeur Coen de Ruiter: “Wij geloven dat we een essentiële rol vervullen door mensen op een unieke manier in contact te brengen met de dieren die ons het meest na zijn: apen.”

Weersafhankelijk
“Dat levert een uniek park op met een unieke beleving. Bij Apenheul kijk je eigenlijk gewoon naar jezelf, of naar je baas, je vrouw… of je ziet je hele gezin of je bedrijf. En dat in een prachtig groene omgeving. In Apenheul gebeurt alles buiten, tot en met de horeca aan toe. Hierin schuilt ook meteen een grote afhankelijkheid van het weer. Apenheul is daar duidelijk (nog) meer gevoelig voor dan andere parken. Het voorjaar 2013 met eindeloos koud en nat weer liet dit heel duidelijk zien.”

Media exposure ook op TV
“Wij proberen alle gasten een unieke natuurbeleving mee te geven. Vanuit onze missie van liefde voor de natuur, maar ook vanuit parkexploitatie. Een unieke beleving is de beste garantie voor gasttevredenheid en dus binding en aanbeveling. Wij denken dat we dit het beste kunnen realiseren bij een groep die we bewuste levensgenieters noemen. Voor Apenheul is het gastenpotentieel landelijk. Door ons unieke aanbod worden wij niet gezien als de regionale dierentuin. Wij zijn een bestemming voor mensen uit het hele land. Dat biedt voor- en nadelen. Eén van de voordelen is natuurlijk dat we een groot potentieel hebben, een nadeel is dat het aanzienlijk kostbaarder is om dit potentieel te bereiken en dat het concurrentieveld groot en zeer professioneel is. Vandaar dat wij ons ook laten zien met originele TV commercials.”

Zakelijke markt als nieuwe doelgroep
“We hebben de afgelopen jaren ingezet op een verscherping van de positionering: Herken jezelf! Wij willen mensen helpen zien. Ouderwetse educatie vervangen we door belevend leren en in alle aspecten van het bezoek zorgen we er in eerste instantie voor dat de kwaliteit van alles top is. Om die reden hebben we ons horeca aanbod compleet vernieuwd. In ons aanbod combineren we duurzaam en lekker tot kwaliteit van leven. Ook in de zakelijke markt slaat dit goed aan. Een prachtige en originele locatie die ook nog eens 100% duurzaam is, voldoet duidelijk aan een marktbehoefte. In de afgelopen 4 jaar hebben we deze ontwikkeld van niets naar zo’n 10% van onze omzet.

Ook de bezoekersaantallen zijn sterk gegroeid naar nu zo’n 450.000-500.000 op jaarbasis en een kleine 25.000 seizoenkaarten.

Ik denk dat in de toekomst een unieke ervaring voor iedere parkgast nog veel belangrijker gaat worden. Daar zullen we het park op moeten inrichten, daar kan IT bij gaan helpen, maar het betekent vooral ook veel voor onze medewerkers. Aanpassingsvermogen zal een kerncompetentie worden. Nou ja… als liefhebbers van de natuur wisten we dat natuurlijk al van Darwin.”

Dynamisch prijsbeleid
“Omdat beleving bij ons zo van belang is, willen we het totaal aantal gasten niet enorm laten stijgen. Ergens tussen de 500.000-600.000 ligt ons maximum. Betere spreiding is wel essentieel. Apenheul is zeven maanden geopend, maar ongeveer de helft van onze bezoekers komt in twee maanden. Prijssystemen (yieldmanagement) moeten in de toekomst een betere spreiding gaan ondersteunen. Dat kunnen wij echter niet alleen. Gasten zullen moeten wennen aan prijsdifferentiatie in de dagrecreatie, net als in de luchtvaart. Dat gaat pas gebeuren als een substantieel deel van de grote bedrijven hiermee gaat werken. Mijn overtuiging is, dat dit uiteindelijk voor iedereen positief gaat werken. We zullen mensen dus moeten laten wennen aan het idee dat aan verschillende prijzen ook verschillende voorwaarden zijn verbonden.

De kunst voor de toekomst zal zijn mensen steeds weer voldoende reden geven om terug te komen. Ons financiële model en de beleving zijn niet gestoeld op grote investeringen. Onze echte assets zijn natuurlijk de apen. We willen dat mensen zich echt gaan herkennen in en binden aan de dieren. We zullen het park daarop inrichten. We zijn ervan overtuigd dat een heel andere opzet nodig is dan de huidige. En verder zal –zoals genoemd- IT dit gaan ondersteunen. Ik deel daar graag meer over tijdens jullie bezoek volgend jaar!”

Dit redactionele artikel is tot stand gekomen met medewerking van Coen de Ruiter – algemeen directeur Apenheul – www.apenheul.nl

#2daagse Studiereis “Open your Eyes”
Het interview met Coen de Ruiter is onderdeel van ons bezoek tijdens de #2daagse Studiereis “Open your Eyes” van 10 en 11 maart in 2015. Het inmiddels een jaarlijkse traditie en we gaan alweer voor de elfde keer op studiereis. Wilt u ook een kijkje achter de schermen? Coen de Ruiter zal u hartelijk ontvangen. Meer informatie via www.pleisureworld.nl/events

CategoryBlog
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: