Bevries de toeristenbelasting!

donderdag 5 maart 2015 – Er is in de afgelopen dagen nogal wat afgepraat door de telefoon, aan de keukentafel, en in de wandelgangen. Allemaal met als doel de voorbereidingen van een minisymposium voor en door ondernemers in het toerisme met als toepasselijke titel “Nieuwe koers voor toeristenbelasting”. Ook de Leeuwarder Courant en het Friesch dagblad roken al onraad en sensatie en waren er als de kippen bij om gewag te maken van de bijeenkomst van 4 maart j.l. in het gemeentehuis van Dongeradeel.

Gastheer was wethouder Sicco Boorsma, belangrijke spil als het gaat over de voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting. Wie de echte ins & outs wil weten van wat onze experts te vertellen hadden tijdens de bijeenkomst, dan adviseren wij u de presentaties te downloaden (zie onderaan dit bericht). Wilt u echt betrokken zijn bij wat er staat te gebeuren of invloed uitoefenen op het beleid van wat er met de toeristenbelasting staat te gebeuren? Dan adviseren wij om aan te sluiten bij de “Kantelgroep Toerisme”. Een initiatief dat is opgestart dat na afloop de bijeenkomst.

De Chinezen komen naar NO Fryslân
Een belangrijke rol tijdens het minisymposium was weggelegd voor trendwatcher & expert Hans van Leeuwen. Nog voordat hij goed en wel begonnen was, klonk er een enthousiast applaus. Van Leeuwen is een bruggenbouwer puur sang, met kennis van zaken en die weet wat er speelt in de regio. Het was vooral door zijn toedoen dat de vaart erin bleef en dat er scherp aan de wind gevaren werd voor een nieuwe koers in Dongeradeel waarin ondernemers elkaar weten te vinden.

Wethouder Sicco Boorsma liet weten dat er met de ondernemers te onderhandelen viel maar dat er wel haast geboden is. Samenwerken graag, maar wel met een gezamenlijke agenda. Volgens RUG-econoom Jouke van Dijk en geboren in Holwerd, is het wachten op de Chinezen. Maar dan zal men toch wel de handen uit de mouwen moeten steken! Hoe maken we het Wadden Wereld Erfgoed ten gelde? Waarom niet vanaf regionaal vliegveld Eelde een vaste lijndienst naar alle waddeneilanden? We moeten vooral niet te kneuterig denken maar over de grenzen van onze eigen mogelijkheden stappen.

Beleidsmedewerker Hans Schiphorst van de gemeente Steenwijkerland heeft jarenlang gewerkt aan een alternatief samenwerkingsmodel voor financiering en formulering van toeristisch investeringsbeleid. Hij vertelde de zaal dat het eerlijker zou zijn om de toeristenbelasting te heffen over “alle” bedrijven die in directe relatie staan tot het toerisme. Het zou een BIZ-model zijn voor het buitengebied. Iedere ondernemer die belang heeft bij effecten van toerisme wordt aangeslagen naar rato van het belang van zijn of haar bedrijf in de effecten van toerisme: qua ligging, bedrijfsomvang en bedrijfstype. Alle inkomsten en overige middelen op de gemeentelijke begroting voor toerisme gaan in één fonds dat wordt beheerd door ondernemers en gemeenten. Schiphorst: “We moeten af van het beeld dat gemeenten ondernemers als melkkoe gebruiken.”

Ondernemers starten Kantelgroep Toerisme
Na een intensieve ochtendsessie was het tijd voor soep met broodjes tijdens een gezellige lunch. Er werd nog driftig na gekeuveld in een opperbeste sfeer. Het middagdeel werd verrassend door veel enthousiastelingen vervolgd en werd er aangestuurd onder leiding van Lammert de Hoop. De gemeente Dongeradeel staat voor het opmaken van een nieuwe toeristische beleidsnotitie en daarom is dit hét moment voor ondernemers om nu invloed uit te oefenen en zelf aan het stuurwiel te staan. Uit de discussie is de naam geboren voor de actiegroep Kantelgroep Toerisme, bestaande uit recreatie ondernemers uit Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer
Een groot compliment gaat uit naar wethouder Sicco Boorsma van de gemeente Dongeradeel en zijn collega’s die niet bang zijn geweest om de dialoog aan te gaan met de ondernemers. De ondernemers zijn het die de kar moeten trekken. Mijn advies is dat de gemeente op een lijn moeten komen met buurgemeenten welke onderdeel uitmaken van de regio NO Fryslân en op termijn door gemeentelijke herinrichting samensmelten.

Er dient door de gemeente een budget van ca. € 20.000,- beschikbaar gesteld te worden aan de Kantelgroep Toerisme om een serieuze start te maken met de oprichting van het samenwerkingsverband dat als sparringspartner kan optreden van de gemeente. Vervolgens dient er draagvlak gecreëerd te worden door een herbezinning met betrekking tot de vraag wie allemaal een bijdrage moet leveren aan de toeristenbelasting. Persoonlijke belangen zijn niet gediend. Als laatste dient er een “trekker” aangesteld worden die de lijntjes uitzet en de vaart erin houdt. Belangrijk is dat er bij elke bijeenkomst sprake is van een duidelijke factor DOEN, dat wil zeggen; een activiteit daadwerkelijk uitvoeren. Mijn eerste DOE activiteit zou een inspiratie reisje zijn voor de Kantelgroep Toerisme naar het beste attractiepark van Europa: EuropaPark.

Op dit moment zijn de raadsleden van de gemeente Dongeradeel allemaal geïnformeerd naar hun persoonlijke standpunten en zal binnenkort de Kantelgroep Toerisme van zich laten horen om een volgende bijeenkomst aan te kondigen.

Hans van Leeuwen, Trendwatcher & Expert in Leisure

Meer informatie:
Kantelgroep Toerisme NO Fryslân, Lammert de Hoop, M 06 – 109 14 645.
E-mail: ldehoop@cronique.nl.

Presentatie Jouke van Dijk

Presentatie Hans Schiphorst

 

Presentatie Hans van Leeuwen

Fotopresentatie

Complete plan van aanpak

De basis is ons Business Model Canvas waar wij voor ondernemers een totaal Plan van Aanpak opzetten. Geen papieren winkel maar concreet per onderdeel een opgezet plan waar ruimte is voor innovatie – conceptontwikkeling en een gezonde bedrijfsvoering waarin onderdelen als prijsconcurrentie, sturen op EBBITDA, marketing met een gezonde benchmark voor uw conncurrentie positie onderdeel uitmaken dit Plan van Aanpak. Met dit Plan van Aanpak kunt u naar de bank of financier die een totaal inzage heeft in het meerjaren ondernemersplan met de daarbij behorende scenario’s voor een gezonde realistische exploitatie.

Kosten voor dit Plan van Aanpak vanaf € 7.500.-

Referenties

 • Hof van Saksen
 • Landal Greenparks
 • PUUR Exloo
 • Julianahoeve
 • Aqua Best
 • Wunderland Kalkar DE
 • Beerze Bulten
 • Groepen.NL
 • Gemeenten Lelystad
 • Gemeente Zwolle
 • Midden Limburg
 • Provincie Drenthe
 • TCV Terschelling
 • Kontour Vastgoed
 • Eiland van Maurik
 • Camping Betuwe
 • Dagvoorzitter- Spreker – Pannellid – Commissariaat RVC

  Trendwatcher en adviseur Hans van Leeuwen staat in de recreatiesector bekend om zijn directheid en ongezouten mening over trends en ontwikkelingen in leisure. Dat zij hiermee scherp aan de wind zeilt, zorgt ervoor dat bij menigeen soms de haren recht overeind gaan staan. Richard de Bruin heeft mijn zijn gevoel voor innovatie veel overheden en bedrijfsleven van nieuwe producten en diensten voorzien. Met zijn vooruitziende blik loopt hij in  ruim 30 jaar vaak een stapje vooruit.

  Hans en Richard leveren met hun professionele oog voor de juiste leisure trends een positieve bijdrage in de recreatiesector, al was het maar omdat zij iedereen op scherp weet te zetten en voor menig recreatieondernemer een spiegel is.

  Met veertig jaar ervaring in de vrijetijdsindustrie weet Pleisureworld op scherpzinnige wijze te bepalen waar het in de toekomst naartoe zal gaan. Nauwgezet houden wij de consumententrends in de gaten en weten wij hoe de klantreis van de toekomst eruit ziet. Op zoek naar een dagvoorzitter, spreker, pannellid, een nieuwe commissaris of toezichthouder? Pleisureworld komt met leisure expertise en brengt het met passie. Bekijk hieronder de mogelijkheden.