brancheorganisaties

Brancheorganisaties laten kansen liggen voor ‘eigen’ achterban!
De kampeermarkt stabiliseert, mede doordat de groep van ‘echte’ kampeerders niet langer krimpt. Bij de bungalowvakanties voorzien we een afvlakking van de gemiddelde bezetting over de totale breedte. Daarnaast liggen er nog een aantal gevaren op de loer zoals de dreiging van concurrentie, een stijging van collectieve lasten en brancheorganisaties die tekenen van vermoeidheid vertonen en onvoldoende inspelen op de behoeftes van hun achterban.

Innovatieve concepten
Deze stabilisatie wil echter nog niet zegen dat er dan ook substantieel sprake is van een gelijkblijvende markt voor de campingondernemer. Niets is minder waar. Aan de onderkant van de markt breiden kampeerboeren hun bedrijven uit en aan de bovenkant zien we grotere campings die hun rendement willen verhogen door inbreidingsplannen.

Wij voorzien een kentering vanaf het jaar 2013. Dan wordt voor het eerst een afname verwacht doordat campings hun hoofd niet boven water kunnen houden en de deuren sluiten. Met name het middensegment staat onder druk. Een kleine concurrent, de Bed & Breakfast adressen, zal in aantal blijven stijgen. Mede onder invloed van de verbreding van de landbouw zullen ook hier nieuwe concepten ontwikkeld worden! Het eerste stallen-hotel is al gebouwd en ook zien we een toename in groepsaccommodaties. Pure luxe op het land!

De bungalowmarkt zal met name last krijgen van verslechtering van het economisch klimaat. Door alle bezuinigingen van de regering komen de gezinsbudgetten onder druk te staan, met vooral gevolgen voor de korte vakanties. In enkele gevallen zal de consument kiezen voor ‘een dagje uit’ ten koste van ‘het weekendje weg’. De consument gaat gewoon minder op vakantie de komende jaren. Alleen nieuwe bungalowparken zullen deze dans ontspringen. Kijk maar eens naar de groei bij de grotere bungalowbedrijven die nieuwe parken blijven openen.

Toekomst voor brancheorganisaties?
Recreatief Totaal maakt, zoals velen van u weten, onderdeel uit van het communicatieplatform Pleisureworld; het enige onafhankelijke kennisinstituut binnen recreatie en toerisme. Wij zijn geen vereniging, stichting of branche organisatie; nee, wij zijn, net als u, een bedrijf dat wordt afgerekend op geleverde diensten.

We richten ons op samenwerking tussen recreatieondernemers en toeleveranciers die met elkaar de branche willen verbeteren. Dat doen we door kennisdeling en samenwerking. Zo hebben wij het afgelopen jaar intensief samengewerkt met onder andere VVV Nederland, NBTC, ToerNed, IAAPA, EAS, ANWB, VeKaBo, Syntens, VeBON, Taskforce Multifunctionele Landbouw en vele recreatieondernemers.

Wij zijn zeer verheugd op een toetreding van een aantal nieuwe Pleisureworld TOP Partners; Whirlpool, Bruynzeel Keukens, Lotec, en Proludic.

Ook voor komend jaar staan er weer tal van bijzondere evenementen, congressen en netwerkbijeenkomsten op het programma waarbij u, als recreatieondernemer, op de eerste plaats staat. Zoals u ziet, missen wij slechts een (branche)organisatie die de activiteiten van Pleisureworld nog met veel argwaan volgt. Heeft dat te maken met onze visie uit ons Trendrapport van 2011 waarin we melden dat de rol van de brancheorganisaties dreigt te vervagen?

De primaire taak van belangenbehartiging raakt dankzij de invloed van internet en Europese regelgeving meer en meer achterhaald. De vraag om ondersteuning in marketing, communicatie en sales is groter dan ooit. Dat komt door de snel veranderende markt waarin de consument de macht krijgt en door de opkomst van Google en social media. De rol van ondernemers die hier niet op anticiperen, is binnenkort uitgespeeld.

Kennisdelen & samenwerking biedt kansen
In onze jaarkalender (www.pleisureworld.nl/events) krijgt u een overzicht van onze activiteiten voor komend jaar. Het doel van de evenementen van Pleisureworld is de recreatieondernemer zelf te laten ervaren, proeven en ruiken. Ook organiseren we contacten met specialisten die hun kennis met u willen delen. De bedoeling is om ervaringen uit te wisselen en met een schat aan kennis en inspiratie huiswaarts te keren.

Hans van Leeuwen, Expert in Leisure
Directeur SLIMMadvies / initiatiefnemer Pleisureworld

Volg Hans van Leeuwen nu op Twitter!
Voor recreatieondernemers die slimmer willen ondernemen (www.twitter.com/slimmadvies) en voor trends, innovaties en ontwikkelingen in de vrijetijd (www.twitter.com/pleisureworld)!

CategoryBlog
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: