Outdoor Fitness Zone: speeltuin voor volwassenen

Je kent ze wel die recreatieplassen, vaak ontstaan door zandwinning voor woningbouw of aanleg van wegen. In vroegere jaren waren ze in beheer van het Rijk maar inmiddels zijn ze al enige tijd verzelfstandigd in meerdere “bedrijven”. Het zou on-Nederlands zijn als ze niet verenigd waren in een koepel en in dit geval is dat de OSO*, waar iedere zelfstandige organisatie haar eigen weg zoekt in exploitatie uitvoering en het beheer van deze terreinen.

Een van de “bedrijven” is Uit®waarde Recreatie**, met Alex Kwakernaak als directeur. Uit®waarde beheert zo’n tien locaties in Gelderland, van Culemborg tot aan het grensgebied van Arnhem en Nijmegen. De Rijkerswoerdse Plassen liggen in Natuurpark Lingezegen***, een groene buffer tussen Arnhem en Nijmegen.

Wij waren aanwezig bij de opening van de eerste openbare gratis Outdoor Fitness Zone door Nadine Broersen, Olympia-ganger en wereldkampioen indoor atletiek op de meerkamp.

Gratis fitnesscentrum met Facebook integratie
“Het idee voor deze eerste gratis Outdoor Fitness Zone is ontstaan tijdens één van mijn studiereizen met Pleisureworld naar Amerika,” laat Alex Kwakernaak ons weten. Het is een nieuwe manier om actief te sporten in de buitenlucht. Op een ondergrond van kunstgras staan allemaal sporttoestellen waar sporters helemaal op los kunnen gaan: springen, heffen, slingeren, gooien, liften en nog veel meer coördinatieoefeningen. De Outdoor Fitness Zone speelt in op trends als bootcamping, body weight training en freerunning. Fitness is de meest beoefende sport in ons land en het zijn juist de fitnesscentra zelf die de slag hebben gemist om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen. “Wij hebben de fitnesscentra in de buurt gevraagd om samen te werken in dit traject maar ze gaven geen sjoege,” aldus Kwakernaak.

Een nieuwe trend voor sporten in de buitenlucht
De afgelopen weken heb ik al heel wat groepjes recreanten en individuele sporters zichzelf zien afbeulen op de nieuwe Outdoor Fitness Zone. Er is zelfs een eigen Facebook pagina gestart door buurtbewoners waar men trots de activiteiten laat zien****. Maar ook omliggende bedrijven maken gebruik van de nieuwe fitnesslocatie. De vele personal coaches die de afgelopen jaren training gaven in eenvoudige garages en schuren verhuizen naar deze nieuwe locatie. Al jaren traint Van Amerongen, training en buitensport (www.survivalarnhem.nl) rondom de Rijkerswoerdse Plassen en ook zij maken dankbaar gebruik van de nieuwe toestellen. Alleen voor de warming-up, want het echte werk is toch het overwinnen van zelfgebouwde touw- en klimparcoursen!

Naast opkomst van de Cruyff Court en Richard Krajicek Playgrounds is deze ontwikkeling van de Outdoor Fitness Zone een welkome aanvulling voor bungalowparken en campings die hiermee een brede doelgroep gebruikers kunnen aanspreken. Let maar op! Een nieuwe trend voor sporten in de buitenlucht komt eraan.

Presentatie Alex Kwakernaak – Directeur Uiterwaarde

Opkomst Outdoor Family Entertainment Centers
Ik heb al eens gekscherend geroepen dat de natuur outlets eraan zitten te komen. De Hoge Veluwe, Oostvaardersplassen, de Tweede Maasvlakte en de onlangs gestarte zeehondencrèche te Stellendam trekken jaarlijks honderdduizenden bezoekers die veelal gratis recreëren. Dat geldt natuurlijk ook voor dit initiatief waar  Uit®waarde voor bijna honderdvijftigduizend euro financiert. Een prettige bijkomstigheid is de economische impuls voor Eetcafe De Woerdt (www.eetcafedewoerd.nl). Deze pachter van Uit®waarde bestaat al ruim 20 jaar en heeft zware economische tijden achter de rug. “Met de komst van de Fitness Zone zien we vooral de dagrecreatie doordeweeks toenemen en daardoor evenredig de omzet,” laat Mike Wassink ons weten.

Op zomerse dagen liggen duizenden bezoekers uit de Arnhemse wijken, Elst en omstreken op de Rijkerswoerdse Plassen. Jammer genoeg zijn dat er nog te weinig en vandaar dat de ontwikkelingen in de toekomst erop gericht zijn meer draagvlak te creëren voor een gezonde exploitatie bij recreatieschappen als Uit®waarde. Daarmee worden ze een serieuze partij in de vrijetijdsbestedingen van de consument die tegen betaalbare prijzen graag dicht bij huis wilt recreëren.

De stand alone pitch & putt baan verkeert momenteel in moeilijk vaarwater en kan het hoofd nauwelijks boven water houden. Een stand alone activiteit kan eenvoudigweg niet meer en vandaar dat clustering een noodzaak is. Enerzijds vanuit het oogpunt voor een gezonde exploitatie en anderzijds doordat de consument meer wil dan alleen één activiteit. Ook hier is sprake van storytelling oftewel blurring. Daarom vind ik het onbegrijpelijk dat de verschillende gemeenten w.o. Arnhem en Overbetuwe in de ontwikkelingen van Park Lingezegen – die gepaard gaan met honderden miljoenen euro’s – niet één tot twee keer per jaar gezamenlijk aan tafel zitten met ondernemers en wijkbewoners. Al was het maar om te vernemen welke ideeën er leven. Zo heb ik ervaren dat men niet weet dat er op enkele honderden meters van elkaar dezelfde plannen worden ontvouwd omdat men niet in hetzelfde “clubje” zit. Er liggen volop kansen.

Samenwerking? Ho maar…
Los van dit initiatief moet ik vaststellen dat er vaak weinig tot geen samenhang is bij veel nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in ons land. Het zijn teveel clubjes die allemaal met zichzelf bezig zijn en langs elkaar heen werken. Even over de grenzen kijken wat de buren van plan zijn, welke regionale ontwikkelingen er spelen en op welke wijze gemeente hun programma’s uitrollen, is er totaal niet bij. Men komt wel op elkaars feestje maar enige regie over gebiedsoverschrijdende activiteiten mist elke realiteit.

De consument is wars van alle clubjes die zichzelf elk op hun eigen gebied zo nodig moeten manifesteren. Laten we allereerst het belang van de gebruiker centraal stellen en met elkaar aan tafel gaan om het ambitieniveau beter op elkaar te laten aansluiten. Je kunt van elkaar leren, voorkomt weerstand door (para)commerciële activiteiten, leert budgetten op elkaar te afstemmen en stuurt aan op een groter draagvlak. In de beheers- en exploitatiekosten valt alleen maar winst te behalen.

De wethouders van Overbetuwe en Arnhem, Wijnte Hol en Gerrie Elfrink, hebben zich letterlijk en figuurlijk niet vertild aan de Outdoor Fitness Zone. Ik ben benieuwd wat zij op basis van deze nieuwe ontwikkeling meenemen in hun dagelijkse beslommeringen binnen de gemeentepolitiek. Grote afwezige bij de opening waren o.a. NOC*NSF Sport en Sportfederatie Gelderland. Eigenlijk zou ook Jan Markink, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, het initiatief moeten aanschouwen. Daarom pleit ik voor structureel overleg tussen provincie, gemeenten, recreatieschappen, recreatieondernemers, wijkplatforms, consumenten en toekomstige exploitanten waarbij men elkaar informeert en programma’s op elkaar afstemt. Er moet één regisseur komen die werkelijk alle verbindingen en mogelijkheden overziet van alle relevante partijen om daarmee te bezien welke oppertunity’s er te behalen zijn. Ik verwacht dat er zo ook veel meer financiële middelen vrijkomen.

Opportunity in plaats van concurrentie
Uit®waarde hanteert het principe van “zaaien op vruchtbare bodem”. Ondanks de financiering van de Outdoor Fitness Zone waar geen inkomsten tegenover staan biedt Kwakernaak overlevingskansen voor commerciële exploitanten en pachters op zijn terreinen. De traditionele fitnesscenters zouden de nieuwe ontwikkelingen moeten integreren in hun bedrijf en opnemen in hun abonnement. Bovendien is een outdoor fitnesslocatie een top attractie voor bungalowparken en campings.

Geheel in tegenstelling tot Speelplan dat onlangs nog beweerde dat fitness in de openbare ruimte “niet echt makkelijk” is, ben ik van mening dat het sporten in de buitenlucht zich als een rage zal ontwikkelen. Maar dan wel op een locatie waar volop ruimte is voor outdoor family entertainment. Het wordt clusteren en blurring tegelijkertijd.

Hans van Leeuwen, trendwatcher & expert in leisure

Impressie aanleg Outdoor Fitness Zone

www.uiterwaarde.nl/recreatie/recreatiegebieden
De heer Kwakernaak is directeur van Uit®waarde Recreatie. Hieronder vallen 10 recreatiegebieden in het Rivierengebied. Tevens vervult de heer Kwakernaak de rol van penningmeester binnen de Oso.

** www.oso.nl
Het ‘overlegorgaan samenwerkingsverbanden openluchtrecreatie’ (OSO) is in 1972 opgericht als gespreksplatform voor recreatieschappen en andere organisaties op het gebied van openluchtrecreatie. In 1995 is het OSO verzelfstandigd en werd het dé vereniging van samenwerkingsverbanden in de recreatiesector.

*** www.parklingezegen.nl
Park Lingezegen is een groot landschapspark in aanleg voor de 160.000 huidige en toekomstige bewoners tussen Arnhem, Elst, Bemmel en Nijmegen.

**** www.facebook.com/outdoorfitnesszone?ref=hl
Wijkbewoners nemen het initiatief over en zetten hier hun sport-belevenissen op social media en delen hier hun ervaringen.

[column width=”1/4″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Facebook-pagina door buurtbewoners gestart
Facebook-pagina door buurtbewoners gestart

[/column]

[column width=”1/4″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Officiele opening door topsporter Nadine Broersen
Officiele opening door topsporter Nadine Broersen

[/column]

[column width=”1/4″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

De wethouders hebben zich letterlijk niet vertild aan het nieuwe project
De wethouders hebben zich letterlijk niet vertild aan het nieuwe project

[/column]

[column width=”1/4″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Overview Outdoor Fitness Zone
Overview Outdoor Fitness Zone

[/column]

Complete plan van aanpak

De basis is ons Business Model Canvas waar wij voor ondernemers een totaal Plan van Aanpak opzetten. Geen papieren winkel maar concreet per onderdeel een opgezet plan waar ruimte is voor innovatie – conceptontwikkeling en een gezonde bedrijfsvoering waarin onderdelen als prijsconcurrentie, sturen op EBBITDA, marketing met een gezonde benchmark voor uw conncurrentie positie onderdeel uitmaken dit Plan van Aanpak. Met dit Plan van Aanpak kunt u naar de bank of financier die een totaal inzage heeft in het meerjaren ondernemersplan met de daarbij behorende scenario’s voor een gezonde realistische exploitatie.

Kosten voor dit Plan van Aanpak vanaf € 7.500.-

Referenties

 • Hof van Saksen
 • Landal Greenparks
 • PUUR Exloo
 • Julianahoeve
 • Aqua Best
 • Wunderland Kalkar DE
 • Beerze Bulten
 • Groepen.NL
 • Gemeenten Lelystad
 • Gemeente Zwolle
 • Midden Limburg
 • Provincie Drenthe
 • TCV Terschelling
 • Kontour Vastgoed
 • Eiland van Maurik
 • Camping Betuwe
 • Dagvoorzitter- Spreker – Pannellid – Commissariaat RVC

  Trendwatcher en adviseur Hans van Leeuwen staat in de recreatiesector bekend om zijn directheid en ongezouten mening over trends en ontwikkelingen in leisure. Dat zij hiermee scherp aan de wind zeilt, zorgt ervoor dat bij menigeen soms de haren recht overeind gaan staan. Richard de Bruin heeft mijn zijn gevoel voor innovatie veel overheden en bedrijfsleven van nieuwe producten en diensten voorzien. Met zijn vooruitziende blik loopt hij in  ruim 30 jaar vaak een stapje vooruit.

  Hans en Richard leveren met hun professionele oog voor de juiste leisure trends een positieve bijdrage in de recreatiesector, al was het maar omdat zij iedereen op scherp weet te zetten en voor menig recreatieondernemer een spiegel is.

  Met veertig jaar ervaring in de vrijetijdsindustrie weet Pleisureworld op scherpzinnige wijze te bepalen waar het in de toekomst naartoe zal gaan. Nauwgezet houden wij de consumententrends in de gaten en weten wij hoe de klantreis van de toekomst eruit ziet. Op zoek naar een dagvoorzitter, spreker, pannellid, een nieuwe commissaris of toezichthouder? Pleisureworld komt met leisure expertise en brengt het met passie. Bekijk hieronder de mogelijkheden.