trendwatcher

Veel recreatiebedrijven bevinden zich alweer aan het eind van het seizoen. De tijd breekt aan om weer inspiratie op te doen voor volgend jaar. Waar moeten we rekening mee houden? Trendwatcher Hans van Leeuwen geeft tijdens Recreavak in Goes ondernemers in de vrijetijd een kijkje in de nieuwste trends en ontwikkelingen voor 2015.

Met de blik vooruit!
De consument wil in zijn beperkte vrije tijd iedere keer weer iets nieuws beleven en ondernemingen die daar niet tijdig op inspelen zijn ten dode opgeschreven. Maar welke trends zijn relevant en zorgen voor “return on investment”? Moet we nog überhaupt nog investeren in speelwaarde, terwijl dit niet direct bijdraagt tot meer omzet of hogere bezoekersaantallen?

Het overaanbod aan vermaak
Trendwatcher Hans van Leeuwen: “Of investeren in “attracties” daadwerkelijk loont is een moeilijke discussie en iedere ondernemer gaat daar op zijn eigen manier mee om. Dat leidt enerzijds tot een groepje ondernemers dat in een soort patstelling terechtkomt en anderzijds tot een groep die steeds later tot ad-hoc beslissingen komt. Door het enorme aanbod aan vermaak weten ondernemers soms ook niet meer waar ze het nog moeten zoeken.”

Ad-hoc beslissingen
“Resultaat is dat we in sommige gevallen concepten zien ontstaan die totaal niet meer aansluiten bij de storyline waar het bedrijf ooit voor stond. Met als consequentie dat de consument niet meer weet wat hij er kan doen en in sommige gevallen gewoon wegblijft.” Trendwatcher Hans van Leeuwen pleit voor een gedegen aanpak. “Natuurlijk zijn er bepaalde trends, hypes en ontwikkelingen waar je als ondernemer op in moet spelen. Maar men dient zich altijd af te vragen of een nieuw concept aansluit bij je onderneming.”

Tijdens het congres “101 wereldtrends in leisure” gaat de trendwatcher in op enkele ontwikkelingen, en is er de gelegenheid om op enkele specifieke cases in te gaan. Meer informatie en aanmelden via info@pleisureworld.nl en pleisureworld.nl/events.

Exploring Trends
Deze “netwerkbijeenkomst” maakt onderdeel uit van het nieuwe programma Exploring Trends van Pleisureworld, waar ondernemers leren om de laatste ontwikkelingen in leisure te vertalen naar hun eigen bedrijf. Door te leren van collega’s en in te spelen op marktkansen, leert men slagvaardig te zijn in tijden van een veranderende markt. Meer over dit programma via Pleisureworld.

CategoryBlog
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: