Zwembad

Door: Willemieke Hijkoop, Pretwerk.nl

De veranderingen in de wet voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van zwemmers maken het een zwembadhouder niet gemakkelijker. Er moeten vanaf 1 juli 2015 meer metingen, controles en proeven uitgevoerd worden en dat gaat de ondernemer meer geld kosten. Toch zijn er ook volop kansen en is er in de zwembadsector ook nog geld te verdienen.

Tijdens het Zwembadcongres, dat plaatsvond tijdens de Recreatievakbeurs, werd ingegaan op nieuwe initiatieven in de zwembadsector. Steeds meer zwembaden bieden ruimte aan waterattracties en waterspeeltuinen. De traditionele zwembadsector is hiermee aan het veranderen. Hygiëne en veiligheid blijven echter van groot belang waardoor veranderingen in de wet noodzakelijk zijn.

Is er nog geld te verdienen?
Volgens Peter van Ostaden (Bosbad Hoeven) is er zeker nog geld te verdienen in de zwembadsector. Onlangs heeft Bosbad Hoeven de toegangsprijs voor waterspeelpark Splesj flink verhoogd (van €11 naar €15) voor bezoekers van buiten de camping met als doel de eigen campinggasten meer gelegenheid te geven om het waterspeelpark te betreden. Ondanks deze prijsverhoging heeft Splesj dagelijks (van eind april tot eind augustus) 5000 bezoekers. Door uniek te zijn en elke 2-4 jaar nieuwe speeltoestellen te introduceren blijft het waterspeelpark interessant. Tony Mul van Sportcentrum Rozengaarde ziet kansen binnen de sector door in te spelen op de beleving van gasten bijvoorbeeld door middel van kleur en licht. Een voorbeeld hiervan bij Rozengaarde is de interactieve speed glijbaan met lichteffecten waarbij je van tevoren zelf kiest hoe spectaculair je glij-ervaring wordt. Daarnaast is het sportcentrum in de afgelopen jaren uitgebreid zodat het nu multifunctioneel is in de vrijetijdssector.

Toekomst
Omdat de recreant verandert, verandert het aanbod mee. Om ook in de toekomst nog geld te verdienen in de zwembadsector is het daarom van belang om vernieuwend en uniek te zijn. Peter van Ostaden vindt het vooral belangrijk om dicht bij je eigen expertise te blijven. Zijn advies luidt: “Ga terug naar de basis en doe waar je goed in bent.”

Veranderingen in de wet
Het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) wordt aangepast vanwege veroudering van de wet. De veranderingen in de sector en het belang van bescherming van de gezondheid en veiligheid van gebruikers van zwembaden zorgen ervoor dat aanpassing van de Bhvbz noodzakelijk is. Deze veranderingen hebben vooral betrekking op de parameters van verschillende onderzoeken en controles. Vanaf 1 juli 2015 is de nieuwe wet van kracht en zijn bepaalde onderzoeken verplicht voor zwembadhouders. Er wordt vanaf die datum nog wel een half jaar ruimte gegeven om aan de nieuwe eisen voor de waterkwaliteit te voldoen.

Ger Hulshof van C-mark is adviseur in waterinstallaties en de uitvoering van waterbehandelingen. Volgens hem zijn de veranderingen in de wet niet alleen maar een bedreiging, maar zijn er ook kansen voor zwembadhouders om bepaalde onderzoeken te omzeilen. Deze kansen worden op maat onderzocht door C-mark waarna er een gedegen advies volgt. Meer informatie over de veranderingen van de Bhbvz is te vinden op de website van de Rijksoverheid: www.internetconsultatie.nl/zwembaden.

Meer informatie:
https://pleisureworld.nl//www.molecaten.nl/bosbad-hoeven
https://pleisureworld.nl//www.rozengaarde.nl/
https://pleisureworld.nl//www.c-mark.nl/cm-nl.aspx

CategoryBlog
Tags
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: