vitaliteitsvakantie

Op 29 september organiseerde Recreatieschap Drenthe de masterclass Drenthe 2035. Een gemêleerd gezelschap met ondernemers, zelfstandigen, marketingbureaus, afgevaardigden van gemeenten en provincies kwam bijeen op RCN De Roggeberg in Appelscha. Het beloofde een inspirerende meeting te worden met interessante gesprekken en nieuwe contacten (o.a. Greenkey, gemeente Hoogeveen, Staatsbosbeheer en Camping Hanestede).

Wat wordt de focus?
Tijdens de masterclass werden diverse trends besproken die voor leisure een belangrijke impact zullen hebben. Centraal stond de vraag in hoeverre de ontwikkelingen kansen bieden voor de provincie Drenthe. Aan de hand van diverse stellingen kon het publiek zich uiten. Wat wordt de focus en waar gaat men zich op richten?

Kansen voor de regio
Met de dubbele vergrijzing liggen er kansen voor de regio. Ideeën die tijdens de masterclass aan bod kwamen, zijn bijvoorbeeld vitaliteitsvakanties, driegeneratievakanties en ouderencommunities waarin wonen, recreatie en zorg gecombineerd wordt (bv. Bitter & Zoet hotel in Veenhuizen). Aanwezigen in de zaal zien duidelijke kansen liggen voor deze trend. Drenthe beschikt over de natuur waar ouderen naar op zoek zijn. Belangrijk is wel dat, als de trend van driegeneratievakanties inderdaad doorzet, er ook voor kinderen voldoende aanbod zal zijn.

Puur en eerlijk
Een andere belangrijke ontwikkeling is die van massaindividualisering. Men gaat steeds meer op zoek naar het eigen culturele kapitaal, dat wil zeggen: men hecht veel waarde aan streekproducten en authenticiteit. Slow Food is in opkomst: voedsel moet lekker, puur en eerlijk zijn. Maar dat niet alleen, het behoort geen schade voor de leefomgeving te veroorzaken, houdt rekening met het dierenwelzijn en de gezondheid. Ook hier blijkt dat ondernemers in de zaal overtuigd zijn van de kracht van Drenthe, waar het gaat om streekproducten. De Drentse ondernemer is ervan overtuigd dat in 2035 duurzaam voedsel de norm is; juist datgene wat niet duurzaam is, zal opvallend zijn.

Virtualiteit
Op technologisch gebied verlopen ontwikkelingen razendsnel. In de masterclass wordt voornamelijk gesproken over virtueel toerisme. Biedt dit kansen voor de regio? Of is het juist een bedreiging? Het publiek blijkt verdeeld. De één gelooft niet in virtuele belevenissen, de ander geeft aan dat het wellicht juist voor meer bezoek zal zorgen. De gedachte is dat de consument een voorproefje op internet krijgt en daarna de bestemming in real-life zal gaan bezoeken. En wat te denken van het nieuwe werken? Aanwezigen geven duidelijk aan dat dit wel kansen biedt voor de provincie. Drenthe biedt veel wooncomfort, en met het nieuwe werken kan men alsnog in de Randstad zijn baan behouden.

Duurzaamheid
En hoe zit het met duurzaamheid? Worden er in Drenthe ook energiepositieve dorpen gebouwd? Het merendeel van de aanwezigen is vóór duurzaamheid, afhankelijk van het onderwerp. Waar het gaat om de TT assen zijn de meningen verdeeld: de algemene mening is toch wel dat een dergelijk evenement niet geassocieerd moet worden met duurzaamheid. Daarbij biedt de TT assen bovenregionale kansen voor de provincie, als het aan het publiek ligt tenminste.

Uit deze middag blijkt dat zowel Drenthe als de rest van Nederland de komende jaren voor diverse uitdagingen komen te staan. Welke kant we daadwerkelijk op zullen gaan is een kwestie van tijd. Met een heldere blik op de toekomst hebben ondernemers tijdens deze masterclass in ieder geval vele ideeën op kunnen doen. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst.

Susanne Giesbers, junior adviseur SLIMMadvies

CategoryBlog
Tags
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: