Trendwatcher

Wanneer mag je jezelf trendwatcher noemen? Wie veel in contact staat met de recreatieondernemers weet wat er zoal leeft in deze sector. Maar het is de consument die steeds meer de richting bepaalt waar we naar toe gaan. Toekomstgerichte ondernemer moeten niet zichzelf als maatstaf te nemen, maar vooral rekening te houden met het gedrag van de consument. M.a.w. waar zit mijn potentiële doelgroep op internet, naar welke belevenissen is men op zoek, wat zijn de comfort-eisen en welk voorzieningenniveau is gewenst?

Als student Nextmarketeer, Strategische Internetmarketing On- Offline, bestudeer ik ook het gedrag van de consument op internet. Gecombineerd met al mijn veldwerk levert dat een breed beeld op van ontwikkelingen en trends in de branche. Als ‘trendwatcher’ wil ik graag mijn kijk op de branche met u delen.

Branche ontketend……………………….
Elke trend kent zijn tegentrend. De afgelopen decennia zagen wij door samenwerking meer kennisdeling en efficiency ontstaan. Daarbij ging een deel van het individuele ondernemerschap op in een formule. Daarbij werd ‘eigenheid’ ingeruild voor ‘eenduidigheid’. Een ontwikkeling die verlammend werkt op het enthousiasme van de ondernemer. De consument ontwikkelt inmiddels een weerstand tegen deze uniformiteit en zoekt bijzondere en unieke belevenissen.

In het keuzeproces wordt nu eerst gekeken naar de regio, vervolgens naar de belevenis en pas in de laatste plaats naar het type verblijf. Voor efficiënte exploitatie zal samenwerking belangrijk blijven, maar de ondernemer zal dat meer doen onder eigen vlag. Ketenvorming was bij de bungalowsector ooit de basis voor succes. Bij ongewijzigd beleid zal dit ook leiden tot verval en daling van de bezetting en rendement. Voor campingketens geldt hetzelfde en voorzien wij een verandering van de identiteit van camping naar recreatiepark. De hotelketens richten zich vooral op de markt van korte vakantie-uitjes door de koppeling met belevenissen in de regio. Voor deze sector is met name het internet mede bepalend voor de succes.

Ook bij organisaties rond de branche zien we ontwikkelingen die het ondernemerschap aan banden leggen. Waarvoor heb je het sterk gesubsidieerde UVW nodig als er al uitzendbureaus zijn en waarom verspillen brancheverenigingen hun energie verspillen aan toeleveranciers terwijl zij de belangen van de leden moeten behartigen? Is hun rol tanende? Wie zal het zeggen?

We gaan weer buiten spelen…………………………………………
Nog niet zo lang geleden schrok de speeltoestellenbranche van de wettelijke regeling van het veiligheid- en attractiebesluit. Hiermee zou het avontuurlijk spelen de nek omgedraaid worden! In de praktijk ontstonden de laatste jaren juist nieuwe speelvormen, waarbij we drie duidelijke richtingen onderscheiden:

– Avontuurlijk klimmen.
Een hoogteparcours bestaande uit constructies met palen, touwen en netten. Je ziet ze als stand alone attractie (klimbos Ermelo), bij recreatieclusters (Alpincenter Bottrop), als attractie (Toverland – Duinrell) en bij in- outdoor recreatiebedrijven (RCN de Potten).

– Spectaculaire buitenattracties.
Zo kent Betuwe Strand een kabelskibaan, komen er ‘echte’ buiten waterspeeltuinen (Lineushof – Sportboulevard Dordrecht) en diverse vormen van golf w.o. Pitch & Putt (Marveld Recreatie – De Achterstehoef).

– Buiten sporten en fitnessen.
Steeds meer indoorsporten komen naar de openbare buitenruimte. Wie kent nog de Fit Point? Toen ik het product voor buitenfitness begin jaren negentig introduceerde begreep niemand daar wat van. Ruim tien jaar later werd ik gevraagd door Denfit en Kompan of ik hen kon helpen met de introductie van dit toestel. Nu is de tijd daar wel rijp voor. Wij zien ruimte voor meer fitness circuit (Outdoor Gym), sportkooien (Omnistadium – Velopa) en naast de Cruyff Courts, Krajicek sportvelden zijn er nu ook de Lammers hockey play area’s. Welke camping krijgt zijn eerste Cruyff Court?

Een nieuwe religie in opkomst………………………
Duurzamisme lijkt bijna een soort religie. Voor veel bedrijven en instellingen een nieuwe uitdaging die zorgt voor nieuwe impulsen en aanzet tot innovatie. Door de economische dip worden sommige ontwikkelingen vertraagd. Maar bij duurzame ontwikkelingen die ook besparingen opleveren liggen er juist goede kansen. Deze ontwikkeling wordt vaak ondersteund met subsidies en integrale gebiedsamenwerking buiten de bedrijfskolom. Het is een totale bewustwording waarin je als klein radertje in deze grote wereld je eigen verantwoording neemt.

© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: