Wie is mijn klant? – Wat is mijn beste klant? – Waar vind ik mijn potentiele klant?

Klantsegmentatie & Gebiedsanalyse

Werkt u binnen uw bedrijf ook al met klantsegmentatie en/of een One Page KPI strategie? Wat zijn uw doelstellingen in bezoekersaantallen en hoe heeft u dit vertaald naar uw marketingafdeling? Zijn de persona’s wel bekend of anders gezegd weet u wel wie uw doelgroep is? Nog belangrijker is misschien wie uw beste klanten zijn. En bent u niet nieuwsgierig hoe u die potentiele klanten kunt bereiken die nog niet eerder bij u langs zijn geweest? Niet onbelangrijk is ook te bedenken hoe en waarmee u uw gasten en/of bezoekers weet te verleiden.

Ondernemer met losse flodders

Te veel recreatiebedrijven werken met te globale doelstellingen. Men onderneemt te veel op aannames en gevoel. Dat geldt zeker voor de doelgroep benadering omdat men meestal wel een bepaald idee heeft wie hun klanten zijn. Het is heel belangrijk te weten wie jouw werkelijke gasten en/of bezoekers zijn en welke behoeften zij hebben. Uit onderzoek blijkt dat in bijna alle gevallen de recreatieondernemer er naast zit. Op zijn bedrijf lopen veelal doelgroepen die nooit bij hem opkwamen en totaal een ander licht geven op de zaak. Want het gaat er om dat jouw commerciële boodschap een match heeft met de juiste doelgroep! Van belang is te weten welke behoefte jouw klanten hebben of in welke levensfase of inkomensklasse ze verkeren. Waarom adverteren met een aanbod als het niet aansluit op de individuele klant? Om daar meer inzicht in te krijgen zouden alle recreatiebedrijven hun persona’s in kaart moeten brengen. Dat betekent dat men inzichtelijk maakt hoe jouw klantendoelgroep eruitziet.

Weet wie en waar jouw beste klanten zitten

Wie iets verder kijkt, kan zien wie zijn beste klanten zijn. Vervolgens gaat het er om het juiste aanbod te creëren en dit te vertalen naar uw on- en offline marketingaanpak. Wij zien dat bedrijven daarmee worstelen en vandaar dat wij dit jaar nog komen met een Cursus Smart Data. Wij hebben daarvoor een projectteam opgestart met Jan Louwris, Martin Kranenburg en Hans van Leeuwen. Het vertrekpunt is de data van Whize waarin alle ruim 7,7 miljoen huishoudens in Nederland zijn beschreven en geclassificeerd. Deze huishoudens zijn onderverdeeld in 59 subsegmenten die zijn samengevoegd in 11 grotere herkenbare segmenten die hele herkenbare persona’s representeren. Daarmee zijn wij in staat recreatieondernemers te helpen inzichtelijk te maken wie hun persona’s (klanten) zijn. Het is een classificatie die een duidelijk beeld schetst van de Nederlandse consumenten voor wat betreft hun socio-demografische kenmerken, levensstijl en koopgedrag. Tijdens de cursus Smart Data, die we nog dit jaar uitrollen, leren wij bedrijven om zelf hun persona’s te ontdekken.

Niet met hagel schieten

Samen met Jan Louwris hebben wij een gebiedsanalyse Tool voor de Recreatiesector ontwikkeld en mag Pleisureworld NRIT deze als enige op de markt brengen. Via een gerichte gebiedsanalyse bieden wij de recreatieondernemers de tools voor een gerichte marketingaanpak. Zodra wij weten wie uw persona’s zijn, is het mogelijk de boodschap op een juiste wijze te verpakken. Het van belang te weten wie uw klanten zijn, waar ze wonen, hoeveel geld ze besteden en welke klanten het meest komen (herhaal bezoek). Dus niet met hagel schieten maar door een gerichte gebiedsanalyse gebaseerd op klantgegevens een gerichte marketing aanpak uitvoeren. Deze exercitie geeft u extra inzicht in het totale bereik.

Er zijn twee opties om meer inzicht te krijgen in uw klantenaanbod: U gaat uit van een bepaald verzorgingsgebied of neemt de optie met klantdata. De uitkomsten worden gerapporteerd in een uitgebreid pdf-verslag waarin u een compleet overzicht krijgt van uw totale klantenperspectief. Niks meer op gevoel maar keiharde bewijslast waar uw klanten wonen, wie uw beste klanten zijn maar bovenal waar diezelfde potentiele klanten nog meer te vinden zijn. Vooral dat laatste maakt het interessant dat op basis van die wetenschap de marketing bijna 1 op 1 kan gaan communiceren. Via een speciale weblink kunt u eenvoudig zelf uw eigen rapport genereren!

Maak van een zoeker een boeker

Het is nog pas enkele jaren terug dat Martin van Kranenburg samen met mij, Hans van Leeuwen, honderden recreatiebedrijven op de meerdaagse training van Best Marketeer de eerste stappen hebben bijgebracht van online marketing. Na zoveel jaren is ook het online gedrag van de consument veranderd en zijn de laatste ontwikkelingen dat op basis van jouw profiel (persona’s) ook de website realtime wordt aangepast. Recreatiebedrijven die over enkele jaren nog maar één website hebben, krijgen het zwaar en zullen veel klandizie verliezen. Aan de hand van de uitkomsten van de persona’s, in combinatie met de resultaten uit de gebiedsanalyse, zijn wij in staat de online marketing hierop aan te passen. U weet nu waar uw AdWords-campagne moet draaien of de targeting van Facebook. Maar wilt u op basis van de persona’s ook de website laten aansluiten bij het juiste profiel dan dient u daar ook daar de juiste instellingen in te regelen. Met Martin van Kranenburg hebben wij daarvoor de juiste persoon in huis die alles weet over online marketing.

Bezoek de workshops op de Vakdagen

Martin Kranenburg zal samen met Jan Veen van Vakantiepark Stoetenslag een praktijk workshop geven tijdens de Vakdag Het vakantiepark van de toekomst. Hier presenteert Martin Kranenburg in een duo presentatie de mogelijkheden zijn van de Smart data Gebiedsanalyse. https://hetvakantieparkvandetoekomst.nl

Ook Jan Louwris is te zien tijdens de Vakdag Het nieuwe dagje uit waar hij inzicht geeft in de methodiek van Whize en de Smart Data Gebiedsanalyse Tool van Pleisureworld NRIT. Uiteraard zal Jan Louwris een demonstratie geven. Mis dit niet en schrijf in op: https://hetnieuwedagjeuit.nl

U bent van harte welkom op een van deze beide Vakdagen! Aanmelden kan via de websites.

Het Project Team Smart Data PW vlnr Martin Kranenburg – Hans van Leeuwen – Jan Louwris

Auteur: Hans van Leeuwen; Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme

Complete plan van aanpak

De basis is ons Business Model Canvas waar wij voor ondernemers een totaal Plan van Aanpak opzetten. Geen papieren winkel maar concreet per onderdeel een opgezet plan waar ruimte is voor innovatie – conceptontwikkeling en een gezonde bedrijfsvoering waarin onderdelen als prijsconcurrentie, sturen op EBBITDA, marketing met een gezonde benchmark voor uw conncurrentie positie onderdeel uitmaken dit Plan van Aanpak. Met dit Plan van Aanpak kunt u naar de bank of financier die een totaal inzage heeft in het meerjaren ondernemersplan met de daarbij behorende scenario’s voor een gezonde realistische exploitatie.

Kosten voor dit Plan van Aanpak vanaf € 7.500.-

Referenties

 • Hof van Saksen
 • Landal Greenparks
 • PUUR Exloo
 • Julianahoeve
 • Aqua Best
 • Wunderland Kalkar DE
 • Beerze Bulten
 • Groepen.NL
 • Gemeenten Lelystad
 • Gemeente Zwolle
 • Midden Limburg
 • Provincie Drenthe
 • TCV Terschelling
 • Kontour Vastgoed
 • Eiland van Maurik
 • Camping Betuwe
 • Dagvoorzitter- Spreker – Pannellid – Commissariaat RVC

  Trendwatcher en adviseur Hans van Leeuwen staat in de recreatiesector bekend om zijn directheid en ongezouten mening over trends en ontwikkelingen in leisure. Dat zij hiermee scherp aan de wind zeilt, zorgt ervoor dat bij menigeen soms de haren recht overeind gaan staan. Richard de Bruin heeft mijn zijn gevoel voor innovatie veel overheden en bedrijfsleven van nieuwe producten en diensten voorzien. Met zijn vooruitziende blik loopt hij in  ruim 30 jaar vaak een stapje vooruit.

  Hans en Richard leveren met hun professionele oog voor de juiste leisure trends een positieve bijdrage in de recreatiesector, al was het maar omdat zij iedereen op scherp weet te zetten en voor menig recreatieondernemer een spiegel is.

  Met veertig jaar ervaring in de vrijetijdsindustrie weet Pleisureworld op scherpzinnige wijze te bepalen waar het in de toekomst naartoe zal gaan. Nauwgezet houden wij de consumententrends in de gaten en weten wij hoe de klantreis van de toekomst eruit ziet. Op zoek naar een dagvoorzitter, spreker, pannellid, een nieuwe commissaris of toezichthouder? Pleisureworld komt met leisure expertise en brengt het met passie. Bekijk hieronder de mogelijkheden.