Van vaststellen naar concretiseren

Hoe een behoefte in de regio daadwerkelijk vervuld kan worden

In deze case van de adviestak van Pleisureworld belichten we geen individueel ondernemersvraagstuk, maar het bieden van inzicht en begeleiding aan regionale ontwikkelingen. 

Het is niet voor niets dat Pleisureworld enkele jaren de Vakdag Zet je regio op de kaart aan het arsenaal van vakdagen heeft toegevoegd. Als trendwatcher en adviseur ziet Hans van Leeuwen het belang van het verbinden van de regio toenemen. Naast behoefte aan algemene kennisdeling, is het ook een onderwerp waar wij in onze adviestrajecten steeds vaker mee te maken krijgen.

De vraag: ‘Hoe nu verder?’

Een regio in Nederland kwam enkele jaren geleden tot de conclusie dat er intussen enkele onderzoeksrapporten over het gebied waren opgesteld, maar men vervolgens struikelde over het ‘hoe nu verder?’. De rapportages hadden gezorgd voor diverse versnipperde inzichten. Zoals voor welke doelgroepen dit specifieke deel van ons land aantrekkelijk is. Wat de kernwaarden zijn van het gebied. Waar de kracht schuilt, en waar de uitdagingen liggen. En hoe het huidige toeristisch-recreatieve aanbod eruitziet.

Men was hiermee weliswaar in staat om een idee te vormen waar de regio behoefte aan heeft om te kunnen groeien op toeristisch gebied, namelijk een elk-weer-voorziening en de programmering van passende evenementen, met een bovenregionale aantrekkingskracht.

Maar de vertaalslag naar het vinden van een investeerder ontbrak. Voor het aanjagen van een acquisitietraject had men echter niet zelf de juiste kennis in huis. Deze rol werd, in nauwe samenwerking met een begeleidingsgroep, toegekend aan Hans van Leeuwen van Pleisureworld NRIT.

Invulling geven aan een kansenkaart

Eén van de tools die in een dergelijk acquisitietraject succesvol kan worden toegepast, is het invullen van een zogenaamde ‘kansenkaart’. Het lijkt zo voor de hand liggend: wanneer je als regio een uitbreiding van aanbod wenst (in dit geval een toeristische attractie, geschikt voor alle weersomstandigheden en dus jaarronde exploitatie), moet eerst duidelijk zijn wáár in de regio daadwerkelijk ontwikkelingsruimte beschikbaar is.

Dit ogenschijnlijk eenvoudige vraagstuk blijkt echter in de praktijk in ons land niet gemakkelijk te beantwoorden. Het is een van de grootste uitdagingen van succesvolle regiopromotie: samen over de grenzen van gemeentes en andere (semi-)overheden heen kijken en de neuzen in dezelfde richting krijgen.

De kansenkaart moet inzichtelijk maken welke potentiële vestigingslocaties er zijn, om zo de deur te openen richting mogelijke investeerders.

Draagvlak creëren binnen de regio

Een ander belangrijk punt is draagvlak binnen de regio, en zeker niet alleen binnen de overheid. Een uitgebreide marktverkenning en gesprekken met stakeholders vormden een belangrijk onderdeel van dit acquisitietraject.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot succesvolle bijeenkomsten waarbij door het ondernemersnetwerk van de regio en de stuurgroep de verbinding is gelegd met ondernemers in recreatie, toerisme en horeca en potentiële geïnteresseerden. In ieder geval heeft het project de gezamenlijke toekomstvisie versterkt.

Aan het eind van het acquisitietraject vonden bovendien twee concepten aansluiting, waarmee de gesprekken konden worden voortgezet.

De weg naar de realisatie van een elkweervoorziening is dankzij de samenwerking van alle betrokken partijen in ieder geval een heel stuk vrij gemaakt.

Hans van Leeuwen; Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme

Complete plan van aanpak

De basis is ons Business Model Canvas waar wij voor ondernemers een totaal Plan van Aanpak opzetten. Geen papieren winkel maar concreet per onderdeel een opgezet plan waar ruimte is voor innovatie – conceptontwikkeling en een gezonde bedrijfsvoering waarin onderdelen als prijsconcurrentie, sturen op EBBITDA, marketing met een gezonde benchmark voor uw conncurrentie positie onderdeel uitmaken dit Plan van Aanpak. Met dit Plan van Aanpak kunt u naar de bank of financier die een totaal inzage heeft in het meerjaren ondernemersplan met de daarbij behorende scenario’s voor een gezonde realistische exploitatie.

Kosten voor dit Plan van Aanpak vanaf € 7.500.-

Referenties

 • Hof van Saksen
 • Landal Greenparks
 • PUUR Exloo
 • Julianahoeve
 • Aqua Best
 • Wunderland Kalkar DE
 • Beerze Bulten
 • Groepen.NL
 • Gemeenten Lelystad
 • Gemeente Zwolle
 • Midden Limburg
 • Provincie Drenthe
 • TCV Terschelling
 • Kontour Vastgoed
 • Eiland van Maurik
 • Camping Betuwe
 • Dagvoorzitter- Spreker – Pannellid – Commissariaat RVC

  Trendwatcher en adviseur Hans van Leeuwen staat in de recreatiesector bekend om zijn directheid en ongezouten mening over trends en ontwikkelingen in leisure. Dat zij hiermee scherp aan de wind zeilt, zorgt ervoor dat bij menigeen soms de haren recht overeind gaan staan. Richard de Bruin heeft mijn zijn gevoel voor innovatie veel overheden en bedrijfsleven van nieuwe producten en diensten voorzien. Met zijn vooruitziende blik loopt hij in  ruim 30 jaar vaak een stapje vooruit.

  Hans en Richard leveren met hun professionele oog voor de juiste leisure trends een positieve bijdrage in de recreatiesector, al was het maar omdat zij iedereen op scherp weet te zetten en voor menig recreatieondernemer een spiegel is.

  Met veertig jaar ervaring in de vrijetijdsindustrie weet Pleisureworld op scherpzinnige wijze te bepalen waar het in de toekomst naartoe zal gaan. Nauwgezet houden wij de consumententrends in de gaten en weten wij hoe de klantreis van de toekomst eruit ziet. Op zoek naar een dagvoorzitter, spreker, pannellid, een nieuwe commissaris of toezichthouder? Pleisureworld komt met leisure expertise en brengt het met passie. Bekijk hieronder de mogelijkheden.