Initiatief van gemeente spoort recreatieondernemers aan tot verbeteren van de organisatie

Gemeente Aa en Hunze in de provincie Drenthe is actief betrokken bij de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de regio. Na het winnen van de Toeristische Samenwerking Award en een onderzoek naar de wensen en bezoekers in de regio, introduceerde de gemeente de zogenaamde ‘innovatievouchers’. Met zo’n voucher kwamen ondernemers in aanmerking voor een bedrijfsscan, uitgevoerd door Pleisureworld. Wij lichten twee voorbeelden uit van dit succesvolle initiatief: het tien-stappen verbeterplan voor Camping De Warme Bossen en ’t Heinenhoes.

Met de innovatievoucher naar een tien-stappen verbeterplan

In totaal stelde gemeente Aa en Hunze zes innovatievouchers beschikbaar aan bedrijven in de regio die aan de voorwaarden voldeden. De ondernemer betaalde slechts een kleine eigen bijdrage en kreeg daarvoor een bedrijfsscan door een ervaren leisure expert van Pleisureworld. De bedrijven, en eventuele nieuwe ideeën of plannen, werden op de volgende onderdelen ‘gecheckt’:

  • Gastvrijheid
  • Product-markt fit
  • Voorzieningen
  • Accommodaties
  • Activiteiten
  • Marketing & sales
  • Toekomstbestendigheid
  • Bedrijfsvoering
  • Big Data & CRM
  • Trends & innovatie

Het doel: concrete tips en aanbevelingen om de onderneming ‘toeristproof 2020’ te maken.

Case 1: innovatievoucher Camping De Warme Bossen

De Warme Bossen combineert een camping met een groepsaccommodatie. Een centrale vraag is in hoeverre deze combinatie in de toekomst gehandhaafd moet blijven. En welke richting moet men op met de camping: mee in de ‘Glamping’ trend, of juist terug naar ‘Bamping’, ofwel back-to-basic kamperen? Het bedrijf beschikt over een terrein dat nog ontwikkeld kan worden. Een duidelijke ontwikkelkoers is van levensbelang, ook voor een kleinschalig recreatiebedrijf. Wij zien duidelijke kansen voor de rode leefstijlgroep.

Diverse mogelijkheden zijn uit de bedrijfsscan naar voren gekomen. Met de concrete actielijst kunnen de eigenaren direct aan de slag.

“Ook kleinschalige recreatiebedrijven profiteren van een masterplan in plaats van ad-hoc regie”

Case 2: innovatievoucher ’t Heinenhoes

 ’t Heinenhoes is een kleinschalig hotel met restaurant. De focus op deze bedrijfsonderdelen heeft door de jaren wat geschommeld, en men wil de hotelbezetting een nieuwe impuls geven. Wij zien trends als belangstelling voor themavakanties en actieve ouderen, en bespreken de mogelijkheden om de blauwe leefstijlconsumenten op gebied van ‘comfort en luxe’ aan te spreken. Daarnaast zien we kansen door het bedrijf een meer open sfeer te geven, aan te sluiten op de regio en aantrekkelijker te maken voor daggasten. De actielijst is dan ook heel concreet gericht op de unieke positionering van ’t Heinenhoes. Wie weet komen wij hier over enkele jaren nog eens op bezoek in de ‘Streekerij’!

© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: