Hoe onderzoek je of een kleinschalige stand-alone attractie zich kan ontwikkelen tot F.E.C.?

Veel indoor speeltuinen houden zich aan het beproefde concept, wat het moeilijk maakt om te groeien. Er is al enkele jaren sprake van overaanbod en de stap naar nieuwe doelgroepen vraagt een heel andere aanpak. Toch is het niet onmogelijk. Een indoorspeeltuin klopte met haar plannen aan bij de adviestak van Pleisureworld. Aan ons de taak om te onderzoeken welke groeiscenario’s kansrijk zijn. In deze case belichten we drie verschillende onderdelen die van belang zijn om de mogelijkheden in kaart te brengen.

Catchment area: hoeveel potentiële bezoekers zijn er?

Nog voordat er wordt gekeken naar uitbreidingen om het bezoekersaantal te laten groeien, is het belangrijk om te weten hoeveel potentiële bezoekers zich daadwerkelijk bevinden in het verzorgingsgebied. En hoe groot is de reikwijdte dan? Het is geen uitzondering dat ondernemers de actieradius van hun bedrijf flink overschatten. De hoge attractiedichtheid in ons land zorgt voor veel plezier bij de Nederlanders maar ook voor een lage reisbereidheid bij de consument. Door een cross reference op te stellen tussen de Regionale kerncijfers Nederland van het CBS en onze uitgebreide benchmarkgegevens, wordt een duidelijk inzicht gegeven in de potentie van het verzorgingsgebied. Een analyse van de catchment area is altijd nodig bij vraagstukken over verandering van doelgroep.

Concurrentieanalyse

Waar de bezoekpotentie de hele taart is, bepaalt de concurrentieanalyse in hoeveel stukken deze verdeeld moet worden. Het is daarbij belangrijk om niet alleen te focussen op soortgelijke bedrijven. De vrijetijdseconomie is breed. Zelfs de Efteling voelt de concurrentie van de ballenbak bij die grote Zweedse meubelverkoper. Ook bij retail dringt door dat het bieden van leisure de verblijfstijd verhoogt. De mogelijkheden voor de consument nemen op meerdere niveaus toe. Er ontstaat een matrix van tijd en vrijetijdsmomenten die uitdijend is. Daar moet je als veranderende indoor speeltuin je eigen plek in vinden. Die plek moet winstgevend zijn en niet zomaar omdat je als bedrijf wilt veranderen.

Locatieonderzoek

Dan volgt de praktische kant. Welke mogelijkheden biedt de vestigingslocatie? Hoeveel vierkante meters zijn er te benutten? Hoeveel uitbreiding is er te realiseren? Welke functies zijn toegestaan? Hoe is de bereikbaarheid? Zijn er andere (leisure)ontwikkelingen in de omgeving? Hoe zit het met de personele ontwikkeling? Een gedegen locatieonderzoek geeft heldere antwoorden op al deze vragen en schept de randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkelingsrichtingen.

Verbijzondering en nuance

Deze drie onderdelen vormen niet de hele analyse maar vormen een belangrijke basis. In werkelijkheid is dit pas het begin van de trechter. Er zijn nog een aantal tools om de gegevens verder te nuanceren. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van bijzondere bezoekersgroepen, zoals in regio’s waar zich veel verblijfsrecreatie bevindt.

Van indoorspelen naar Family Entertainment Center?

In het specifieke geval van deze indoor speeltuin bleek door de ligging slechts beperkte groeimogelijkheden binnen een korte actieradius die niet vergroot kon worden. Dag leek een negatieve uitkomst. De kansen liggen in dit geval net iets verder weg. Met een goede positionering hebben potentiële gasten de reistijd er wel voor over. Wanneer we keken naar een reistijd van 30 minuten, kwam er een dichtbevolkt stedelijk gebied in beeld, waardoor er inderdaad kansen zouden kunnen liggen voor een leisurevoorziening op grotere schaal. Ook in de combinatie met voorzieningen voor de zakelijke markt lagen er kansen.

Het locatie-onderzoek wees bovendien uit dat er mogelijke leisure-functies te realiseren zijn bij de naastgelegen waterplas. Aangezien er nog maar amper recreatief aanbod met een strandfunctie in de regio aanwezig was, vormde dit het thema van één van de concept scenario’s die uiteindelijk voor dit bedrijf zijn uitgewerkt. Het leverde voor de ondernemer een nieuwe reis op waarvan al veel kansen benut zijn en tot meer omzet leiden.

Meer weten over een mogelijkheden van een Plan van Aanpak voor uw bedrijf?

Neem contact op met Pleisureworld Advies om vrijblijvend te bespreken waarmee wij u kunnen helpen.

© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: